Projekt

Montáž

Výroba

Vypracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu.

Kompletná realizácia vetrania s rekuperáciou  rodinných domov 

Výroba distribučných prvkov pre odvod a prívod vzduchu

Čo je rekuperácia?

Vetranie s rekuperáciou vzduchu je spôsob vetrania budov so spätným získavaním tepla.

Ako to funguje?

Odpadový vzduch je odsávaný z pravidla cez stropné, alebo stenové výustky z miestností ako sú WC, kúpeľňa, kuchyňa, chodby… a odvádzaný cez rekuperátor do vonkajšieho prostredia cez fasádu objektu poprípade strechu. Čerstvý vzduch je zároveň privádzaný z vonkajšieho prostredia do rekuperátoru, kde mu odvádzaný vzduch odovzdáva svoju teplotu, bez toho aby dochádzalo k zmiešavaniu čerstvého a odpadového vzduchu. Množstvo takto spätne odovzdaného spätného tepla udáva účinnosť rekuperácie. Účinnosť rekuperácie sa pohybuje u štandardných jednotiek 85-95%.

Príklad:

Účinnosť rekuperácie : 90%
Vonkajšia teplota vzduchu : – 8 °C
Vnútorná teplota vzduchu : 22 °C
Teplota privádzaného čerstvého vzduchu : + 19 °C
Teplota odpadového vzduchu : – 5 °C

Pri využití rekuperácie stačí dohriať prívodný vzduch len o 3 °C