Telefón

Adresa

Email

mobil

0908 620 043
Pasívne domy,
s.r.o. V.P.Tótha 30
Senica 90501
rjanic@gmail.com

Pasívne domy,s.r.o. Registrovaný na OR OS, Trnava, oddiel: Sro, vložka č.22516/T    IČO: 44 354 738    IČ DPH: SK2022677800